ایزوگام ،عایق رطوبتی

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵
عایق های رطوبتی علاوه بر وزن سبک و انعطاف پذیری مناسب در سرما ومقاومت بالا در گرما در برابر انغباظ و انبساط از استحکام بالائی برخوردار میبا شند و با قیر اصلاح شده به دو صورت با روکش آلومینیوم فویل وبدون روکش تولید می شود لایه فابیر گلاس تیشوئ نخدار به کار رفته درایزوگام وعایق رطوبتی مقاومت کششی بالائی را در آن ایجاد کرده است وبه همراه لایه پلی استر ۱۱۰گرمی که موجب اشباع شیره استاندار ایزولاسیون میشود .
این عایق رادر برابر انبساط وانقباض و لرزشهای ساختمان مقاومت می سازد
ایزوگام (عایق) در پشت بام ،کانالهای آب ، پی ریزی تونلها ، ساختمانها، سد، استخرها وسطوح شیبدار و غیره مورد استفاده قرار گرفته وآسایش واطمینان رابه ارمغان می آورد