قیمت هر رول ایزوگام

 

قیمت هر رول ایزوگام

قیمت هر رول ایزوگام در تهران و کرج وحومه ان

نصب واجرای هر متر ایزوگام در تهران وکرج و حومه

اجرای قیر گونی ،فروش قیر ،گونی ،اجرای قیر گونی دولایه و تک لایه

اجرای آسفالت محوطه ،اجرای آسفالت دستی و ماشینی

نام بازرگانی ایزوگام


نام ایزوگام                    قیمت هر رول ایزوگام


بام گستر۱۱۷ دلیجان                         ۴۶۰۰۰۰


بام پوش                                          ۳۷۰۰۰۰


سپهر گستر دلیجان                            ۳۷۰۰۰۰


پشم شیشه ایران                             ۴۷۰۰۰۰


مرجان دلیجان                                 ۴۱۰۰۰۰


غرب گستر دلیجان                          ۳۵۰۰۰۰


سراپوش دلیجان                              ۴۵۰۰۰۰


اصل تهران                                       ۳۹۰۰۰۰


پشم شیشه مرکزی                             ۳۷۰۰۰۰


ارام گستر دلیجان                              ۲۶۰۰۰۰


قمر شرق                                           ۳۳۰۰۰۰


شرق                                                 ۳۳۰۰۰۰


ایزوگام ساحل دلیجان                       ۳۵۰۰۰۰


ایزوگام گستر بام دلیجان                  ۳۴۰۰۰۰


در بالا فقط قیمت ایزوگام خام است ،قیمت ایزوگام  با نصب به اضافه ۱۲۰۰۰هزار تومان قیمت ایزوگام با نصب به دست می آید