لکه گیری ایزوگام در تهران
تعویض کف خواب به علت پوسیدگی

لکه گیری ایزوگام  

برای لکه گیری با ایزوگام ، مکان های که در پشت با دچار مشکل شداند روزنه ها و روزنهای که در آنا ایجاد شده است باید به دقت برسی وشناسائی شوند که این روزنها معمولا در گوشه  پشت بام  وجاهای که خیس شده تشکیل می شود و همچنین در زیر کلر ها  در صد این روزنه هابیشتر از بقیه جاها است این روزنهاو ترکیدگی هابرای پشت بام شما ایجاد مشکل ساز است

درنماد  ایجاد مشکل به مقدار لازم ایزوگام حرارت کارها ایزوگام را ترمیم میکنیم در ضمن باید راهای ابرو با همان ناودان که کف خواب فلزی دارند بر رسی شوند که براثر بخار داخل لوله پوسیده می شوند  حتمن تعویض شوند

لکه گیری ایزوگام در تمام مناطق تهران حتی یک متر با قیمت مناسب،حتی در روز های بارانی و تعطیل

قیمت لکه گیری ایزوگام 

قیمت هرمتر ایزوگام خام برای لکه ۳۵۰۰۰هزار تومان ،

هزینه نصب و ایاب ذهاب یک استاد کار ۴۵۰۰۰۰ هزار تومان 

در تمام نقاط تهران و کرج حومه آن حتی در روزهای تعطیل سال