اجرت نصب ایزوگام

اجرت نصب ایزوگام

قیمت نصب ایزوگام در تهران وکرج (اجرت) طبق دست مزد ها در سال جاری و افزایش ۳۸/در صدی  نیز افزایش یافته است

فروش ایزوگام درتهران وکرج

 


قیمت اجرت نصب ایزوگام در تهران وحومه 


 

نصب ایزوگام

اجرای قیر گونی

پخش آسفالت

قیمت اجرای ونصب ایزوگام قیرگونی و آسفالت در سال ۱۴۰۰

 

 

با سلام خدمت همه مشتریان عزیز تهرانی و حومه آن

اجرت (دست مزد) نصب ایزوگام از متری ۱۰۰۰۰(ده هزار تومان) قیمت نصب ایزوگام پشت‌بام و پارکینگ ۱۴۰۰۰(چهارده  هزارتومان)قیمت نصب ایزوگام سرویس‌های بهداشتی و جاهایغیر از پشت بام می‌باشد  بر حسب رول مصرفی محاسبه میشود

توجه فرمایید کسانی خود را ایزوگام کار ویا نصاب معرفی میکنند و با قیمت های ارزانتر اجرا می کنند بدانید که  افراد سود جو هستند وخود را نصاب معرفی می کنند که بعد از مدت کوتاهی ایزوگام نصب شده دارای نقص های بزرگ و کنده شدن ایزوگام می شود و باعث نم پس دادن سقف یا محل می گردد