قیمت ایزوگام بام گستر ۱۱۷

 قیمت  ایزوگام بام گستر دلیجان ۱۱۷


نصب و فروش ایزوگام بام گستر  و انواع ایزوگام های دلیجان در تهران وکرج

اجرای قیرگونی تک لایه و دولایه،فروش قیر و گونی ،قیر بشکه ای و حلب ومخلوط

اجرای آسفالت به صورت دستی و مکانیزه

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان با ثبت ۱۱۷ بدون نصب پودر ۴۰۰۰۰۰هزار تومان هر رول


قیمت ایزوگام فویلدارهر رول ۴۳۰۰۰۰هزار  تومان می باشد


قیمت نصب هر  متر بستگی به متراژ پشت بام  و مسائل اجرای نصب کننده یک نصاب می تواند داشته باشد   کهقیمت نهایی نصب ایزوگام  توسط  کار شناسان ما برآورد می شود  ،و  قیمت نصب را به ما فرما اعلام می کند

قیمت نصب هرمتر ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ متراژ بالائی ۱۰۰ متر ۱۴۰۰۰هزار تومان مباشد