Search for:
قیمت چند نوع ایزوگام در تهران

 

 

قیمت ایزوگام با نصب فویلدار وساده

قیمت ایزوگام با نصب در سراسر تهران وحومه

۱)بام گستر دلیجان ۱۱۷              ۴۶۰۰۰تا ۴۷۰۰۰ تومان

۲)پشم شیشه ایران                     ۴۸۰۰۰تومان ۵۰۰۰۰تومان

۳)مرجان دلیجان                        ۴۴۰۰۰تا ۴۵۰۰۰تومان

۴)سپهر دلیجان                        ۳۷۰۰۰تا ۳۸۰۰۰ تومان

۵) پیروزگام دلیجان                ۳۷۰۰۰تا۳۸۰۰۰ تومان

وانواع ایزوگام های دیگر با نصب و فروش.

اجرای گلیه کارهای ح سازی وجدول گذاری

بامدیریت نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵  و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

نصب ایزوگام بام گستر در سرویس بهداشتی

      نصب وفروش ایزوگام روکش آلومینیوم وپودری

نصب ایزوگام بام گستر ۱۱۷ در سرویس های بهداشتی

قیمت هرمتر نصب ایزوگام بام گیت  دلیجان در سرویس های بهداشتی

نصب ایزوگام در سرویس های بهداشتی تعمیراتی (لکه گیری ایزوگام )

در تمام نقاط تهران وحومه آن

پخش آسفالت محوطه وخیابان

جدول گذاری زیر سازی ،مخلوط ریزی،بیش وساب بیس

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵

۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

ایزوگام،قیرگونی،آسفالت

نصب وفروش ایزوگام های دلیجان وتهران

اجرای قیروگونی ،آسفالت محوطه،و جدول گذاری

انواع ایزوگام های ،حفاظبام،مرجان،پیروزگام،بام گستر۱۱۷،پشم شیشه ایران،سراپوش دلیجان

هدف ما رضایت شماست

باما تماس بگیرید:۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵  و۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

ایزوگام ،آسفالت،قیروگونی،محوطه سازی

 اجرای کلیه کارهای ایزوگام ،آسفالت،قیروگونی،محوطه سازی،جاده و خیابان کشی

ایزوگام دلیجان ،ایزوگام شرق

فروش قیر ،فروش گونی ،قیرگونی

اجرا و پخش آسفالت به صورت دستی و مکانیزه

۱)انواع ایزوگام های دلیجان

۲)آسفالت و پخش آسفالت کوچه و خیابان

۳)محوطه سازی ،زیرسازی آسفالت ،زیر سازی بیس و سابیس

۴)اجرای کفپوش، جدول بندی ،

تماس۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵ و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶