Search for:
خدمات ایزوگام کاران مینا دژ

خدمات ایزوگام کاران مینا دژ ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵          اجرا و فروش کلیه عایق های رطوبتی شامل نصب ایزوگام،قیر گونی،قیر بشکه ای ،قیر حلب ،قیر مخلوط،قیر شل ،گونی بنگال و هندی،                          ایزوگام با روکش فوئلدار وساده برای تمامی سطوح شیب دار ازجمله پشت بامها ، استخر ،مخازن اب، کانالها، سرویس های بهداشتی، ایرانیت،و ساختمانها، سرد خانه، سد ها، پل، مرغداری،پارکینگ طبقاتی 

تعویض ایزوگام

تعویض ایزوگام سقف بام ها، ترمیم ایزوگام ایزوگام آسیب دیده،لکه گیری ایزوگام

نصب ایزوگام ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

ایزوگام، آسفالت ،قیرگونی

نصب ایزوگام ،فروش ایزوگام،قیمت به روز ایزوگام وقیرگونی آسفالت را از ما بخواهید فقط کافی است بایک تماس ازقیمت واجرای ایزوگام پشت بام خود باشید   ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵ و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸هه

استمپ آسفالت ،

 

آسفالت

اجرا و پخش آسفالت ،استمپ آسفالت

فروش آسفالت،قیمت استمپ آسفالت ،

اجراو پخش وحمل آسفالت و تراشه آسفالت،به صورت مکانیزه و دستی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمپ آسفالت


یک قالبی آسفالتی است که بعد از اجرای آسفالت تازه با با گرم کردن آسفالت های کهنه از طریق سیستم مادون قرمز و توسط توری با اشکال مختلف میتوان با هزینه کم زیبایی خاصی به خیابانها، میادین، پیاده روها، خط اتوبوس، مراکز گردشگری، وغیره داد

برای روان و مقاومت بیشتری آن را با مواد پلیمری مقاوم میکنند

هزینه بسیار پائین نسبت به پازل سنگ گرانیت.

اصکاک بالا و جلوگیری از سر خوردن ماشین در زمان بارندگیها مناسب با تمام فصل ها.

زیبائی و امکان پیاده کردن اشکال مختلف و مهمترین شاخص اجرای آسان و سریع و من هزینه بودن آن.