قیر املسیون(ایزوگام دلیجان،قیرگونی)

قیر املسیون ویا همان (قیر آبی)قیر املسیون که امروزه برای پاشیدن آن برای زیر کار آسفالت استفاده شده    از مزایائی این قیر که از آلودگی وداغ کردن یا همان…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)