اجرای ایزوگام روی موزائیک


اجرای ایزوگام روی موزائیک و سرامیک

آیا ایزوگام روی موزائیک به خوبی می چسبد ؟ 

تجربه ما این را به ما ثابت کرده است که اجرای ایزوگام روی سطح خیلی صاف و صیقلی چسبندگی خوبی ندارد و در آینده به مشکل بخورد میکند برای اینکه بعد ها به مشکل ایجاد نشه ،یک لایه قیر ویا پرایمر کشیده تا قدرت چسبندگی بالا به وجود آیدو بعد ها کمتر بروز مشکلات شود.

آیا نیاز به کندن موزائیک هست با خیر؟خیر

راههای وجود دارد که ما برای شما توضیح خواهیم داد . برای اجرای ایزوگام روی سطوح صاف و صیقلی مانند موزائیک نیاز به کشیدن یک لایه قیر مخلوط ویا مواد کشی پرایمر انجام شود

البته ایزوگامی که روی موزائیک نصب شود باید از نوع درجه یک پلیمر باشد که قدرت چسبندکی بالایی داردج که این امر با نظر کارشناس صورت میگیرد.

توجه توجه

کسانی که ایزوگام را روی موزائیک نصب می کند باید بعداز انجام ایزوگام مراقب باشند که ایزوگام نصب شده توسط اشیاء تیز سوراخ نشود

چون ایزوگام به خوبی بر روی  موزائیک چسبیده نمشود لکه گیری ایزوگام روسطح موزائیک ممکن نیست مگر اینکه یک طرف تا شیب انجام شود در غیر این صورت آب بند نمیشود

باما تماس بگیرید.

قیمت مواد پرایمر کشی  بر روی موزائیک

قیمت قیر کشی روی موزائیک

عایق کاران مینا دژ -نوروزی