فوائد ایزوگام

فوائد ایزوگام

۱)سبک ومقاوم بدون در برابر سرما وگرما ی شدید۲)ارزان وسریع انجام شدن آن ۳)احتیاج نداشتن به برف روبی۴)راحت رفت آمد کردن روی آن و راحت و ارزان ترمیمکردننوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

بر چسب ها: فوائد ایزوگام، نصب ایزوگتم، ایزوگام بهتر است یا قیر گونی، قیمت ایزوگام با نصب، ایزوگام بام گستر ۱۱۷، ایزوگام پشم شیشه ایران، ایزوگام مرجان ،ایزوگام سراپوش، انواع ایزوگام دلیجان ،قیمت روز ایزوگام ،قیمت آسفالت ،پخش آسفات

Read More