انواع ایزوگام دلیجان در تهران وکرج

  نصب و فروش انواع ایزوگام دلیجان و شرق و تهران اجرائی ایزوگام ،قیر گونی،قیرگونی تک لایه و دولایه ،آسفالت نرمه و توپکا،جدول گذاری انواع ایزوگام،انواع ایزوگام دلیجان، ایزوگام تهران،…

قیر گونی، قیر پاشی، ایزوگام، پخش آسفالت

قیر پاشی در  زیر آسفالت ،قیر کشی در زیر ایزوگام(قیر کشی در زیر ایزوگام باعث بهتر چسبیدن ایزوگام شده و از مقاومت آب بندی قدرت بسیار به ایزوگام می دهد).…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)