ایزوگام ارزان دلیجان

ایزوگام ارزان دلیجان

ایزوگام ارزان دلیجان

ایزوگام ارزان دلیجان را  معرفی کنید

ایزوگام ارزان دلیجان به چه ایزوگام های هستند که از لحاظ ایشون ،پلیآستر ،نوع قیر ، وزن ایزوگام به چه دلیل ایزوگام را ارزان به بازار عایق  کاری ساختمان  وارد می شود ،

دلایل تولید ایزوگام  ارزان

۱ ضعیف بودن نیشو و پلی آستر

۲ بی کیفیت بودن قیر   فرمول شیمیایی پرایمری ایزوگام

۳ ضخامت ایزوگام کمتر از استاندار های جهانی میباشد

۴ وزن ایزوگام کمتر از وزن استاندار ها

در بالا  بخشی از دلایل ایزوگام های ارزان را گفتیم که این ارزانی کم دوام می باشد

انواع ایزوگام شرق ،دلیجان،تهران

پخش آسفالت و محوطه سازی

برای گرفتن قیمت ایزوگام دلیجان  اینجا کلید کنید