قیمت روز ایزوگام ها

لیست قیمت روز  ایزوگام ها بدون نصب             لیست  قیمت های ارزان ایزوگام رو از ما بخواهید


  1. لیست قیمت ایزوگام های دلیجان در تهران در شهریور ماه ۱۴۰۰

  2. قیمت ایزوگام با نصب در تهران ،قیمت قیر گونی  در تهران

  3. قیمت های زیر  قیمت بدون نصب می باشدهر متر مربع
  4. نوع محصول                          ساده                           فویل دار

  بام گستر ۱۱۷                       ۳۵۰۰۰               ۳۸۰۰۰


  پشم شیشه ایران                   ۳۵۰۰۰                    ۳۸۰۰۰


    مرجان بام                 ۳۲۰۰۰               ۳۳۰۰۰


ایزوگام آرام گستر دلیجان         ۲۹۰۰۰                     ۳۰۰۰۰


ایزوگام سپهر دلیجان                 ۲۸۰۰۰                  ۲۹۰۰۰


ایزوگام اصل تهران                  ۳۱۰۰۰                       ۳۲۰۰۰


ایزوگام عایق  شرق  تهران        ۲۷۰۰۰                     ۲۸۰۰۰


ایزوگام پشم شیشه مرکزی       ۲۳۰۰۰                        ۲۵۰۰۰


ایزوگام قمر شرق                  ۲۳۰۰۰                          ۲۵۰۰۰


ایزوگام سراپوش دلیجان        ۳۲۰۰۰                        ۳۴۰۰۰


ایزوگام سامان دلیجان             ۳۰۰۰۰                         ۳۱۵۰۰


ایزوگام بام پوش                    ۲۸۰۰۰                         ۲۹۵۰۰


ایزوگام علاء دلیجان               ۲۷۰۰۰                       ۲۸۰۰۰


ایزوگام سایبان دلیجان           ۲۶۰۰۰                      ۲۸۰۰۰


ایزوگام چشم انداز دلیجان      ۲۶۵۰۰


۲۷۰۰۰


ایزوگام ساحل دلیجان            ۲۸۰۰۰                     ۳۰۰۰۰


ایزوگام آبتین                         ۲۸۰۰۰                    ۳۰۰۰۰


قیمت انواع ایزوگام با  نصب و قیمت ایزوگام ها را به روز ازعایقکاران مینا دژ بخواهید با بهترین نصاب در تهران وکرج و قیمتهای استثنائی

قیمت های فوق ممکن است به روز نباشد برای گرفتن قیمت روز ایزوگام با ما تماس بگیرید

قیمت نصب هرمتر مربع ایزوگام بالا ۵۰ متر۱۱۰۰۰ هزار تومان بدون حمل نقل می باشد،این قیمت فقط نصب است . قیمت نصب ایزوگام کمتر از پنجاه متر توافقی می باشد

توجه،توجه ، قیمت مشتقات قیری روبه افزایش است

ایزوگام نصب شده بر حسب رول مصرفی می باشد .

تمامی ایزوگام های که در فوق ذکر شده از نوع قیر اصلاح شده H,BppوAppوBoF می با شد که هرکدام در لیبر خود  نوشته شده است

    کیفیت و قیمت ارزان را از مینا دژ بخواهید

۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵-۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶