قیمت چند نوع ایزوگام در تهران

 

 

قیمت ایزوگام با نصب فویلدار وساده

قیمت ایزوگام با نصب در سراسر تهران وحومه

۱)بام گستر دلیجان ۱۱۷              ۴۶۰۰۰تا ۴۷۰۰۰ تومان

۲)پشم شیشه ایران                     ۴۸۰۰۰تومان ۵۰۰۰۰تومان

۳)مرجان دلیجان                        ۴۴۰۰۰تا ۴۵۰۰۰تومان

۴)سپهر دلیجان                        ۳۷۰۰۰تا ۳۸۰۰۰ تومان

۵) پیروزگام دلیجان                ۳۷۰۰۰تا۳۸۰۰۰ تومان

وانواع ایزوگام های دیگر با نصب و فروش.

اجرای گلیه کارهای ح سازی وجدول گذاری

بامدیریت نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵  و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶