قیر، ایزوگام،اسفالت

  قیر

قیر ماده است سیاه رنگی است که در برج تقطیر از ضایعات مشتقات نفتی تولید میشود و با گرم کردنو حرارت آن به صورت مایع بر روی سطح مورد نظر برای نفوذ پذیری آب و پوسیدگی برخی از فلزات مانند پای ستونهای تانکر هاو غیره استفاده میشود                         برای اطلاعات بیشتر ازما کمک بگیرید نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵  ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶