نمایندگی نصب و فروش ایزوگام

نمایندگی فروش ونصب ایزوگام


فروشایزوگام،قیر بشکه ای وکارتنی، پرایمر،گونی چتائی

نصب و اجرای ایزوگام و قیر گونی در بام سرویس ها ،شیروانی ها

اجرای پخش آسفالت، قیر پاشی ، محوطه  سازی وجدول کاری

آماده اخذ قردادها با تمامی پروژهای وساختمان های مسکونی شخصی با تمامیاداراتونهاد های دولتی، شرکت ها ، مدارس، بیمارستانها

با مدریت نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵ و ۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶