قیمت هر رول ایزوگام

 

قیمت هر رول ایزوگام

قیمت هر رول ایزوگام در تهران و کرج وحومه ان

نصب واجرای هر متر ایزوگام در تهران وکرج و حومه

اجرای قیر گونی ،فروش قیر ،گونی ،اجرای قیر گونی دولایه و تک لایه

اجرای آسفالت محوطه ،اجرای آسفالت دستی و ماشینی

نام بازرگانی ایزوگام


نام ایزوگام                    قیمت هر رول ایزوگام


بام گستر۱۱۷ دلیجان                         ۳۵۰۰۰۰


بام پوش                                          ۲۷۰۰۰


سپهر گستر دلیجان                            ۲۷۰۰۰


پشم شیشه ایران                             ۳۶۰۰۰۰


مرجان دلیجان                                 ۳۰۰۰۰۰


غرب گستر دلیجان                          ۲۵۰۰۰۰


سراپوش دلیجان                              ۳۴۰۰۰۰


اصل تهران                                       ۲۹۰۰۰۰


پشم شیشه مرکزی                             ۲۳۰۰۰۰


ارام گستر دلیجان                              ۲۶۰۰۰۰


قمر شرق                                           ۲۳۰۰۰۰


شرق                                                 ۳۳۰۰۰۰


ایزوگام ساحل دلیجان                       ۲۵۰۰۰۰


ایزوگام گستر بام دلیجان                  ۲۴۰۰۰۰


در بالا فقط قیمت ایزوگام خام است ،قیمت ایزوگام  با نصب به اضافه ۱۲۰۰۰هزار تومان قیمت ایزوگام با نصب به دست می آید