عایق کاران(مینا دژ)

نمونه اجرای ایزوگام مرجان دلیجان

ایزوگام سراپوش دلیجانایزوگام سراپوش دلیجان (نصاب عایق کاران مینا دژ)

قیمت ایزوگام، قیمت آسفالت، (نصب الجراء فروش)

اجرای قیر گونی، تک لایه و دولایه برای سرویسها بهداشتی

اجرای آسفالت محوطه به صورت مکانیزه درستی

اجرائ جدول گذاری و محوطه سازی ،بیس و سابیس، رگلاژ با گریدر و کوبش غلطک سنگین

توجه   توجه

قیمت به روز قیر، گونی، ایزوگام ،آسفالت، جدول را از ما بخواهید

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵ دفتر ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶