اجرائ آسفالت دستی ،مکانیزه

اجرای آسفالت دستی، مکانیزه توسط شرکت مینا دژ

اجرای آسفالت
اجرای آسفالت دستی در آذر ماه۹۸

قیمت به روز و اجرای آسفالت

شرکت مینا دژ آماده اجرای آسفالت کاری ،در کف محوطه کارخانه جات ،راهای باغ و ویلا، تولد حفاری ، خیابان و اجرای زیر سازی به صورت بیس و سابیس وزیر سازی بتن

از پروژهای که توسط این شرکت انجام شده

۱٫ شهرداری منطقه ۱۲

۲٫ شهر داری منطقه ۱۰

۳٫ شهرداری منطقه رودهن و بومهن

۴٫ فرودگاه امام

۵٫ دهیاری روستاهای  بخش ورامین

۶٫ آسفالت لگکه اداره آب و فاضلاب

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶