قیمت روز ایزوگام در تهران

 


قیمت روز ایزوگام

قیمت روز (ایزوگام ،قیر،گونی،آسفالت)با اجرا وبدون اجراء

اجرای ایزوگام ،قیر گونی دولایه وتک لایه ،نصب ایزوگام دلیجان                                       اجرای محوطه سازی ،زیر سازی آسفالت ،بیس و ساببیس،جدول گذاری

قیمت روز ایزوگام بانصب و بدون نصب

ایزوگام بام گستر دلیجان ۱۱۷ بانصب ۴۸۰۰۰ بدون نصب۳۶۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 با نصب ۴۸۰۰۰بدون نصب ۳۷۰۰۰در هر مترمربع


ایزوگام بام پوش با نصب ۴۰۰۰۰بدون نصب ۲۸۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام سپهر گستر دلیجان با نصب ۴۰۰۰۰بدون نصب ۲۷۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام عایق مرجان با نصب ۴۴۰۰۰بدون نصب ۲۸۰۰۰ در هر متر مربع


ایزوگام ارام گستر نوین دلیجان ۴۰۰۰۰بدون نصب ۲۷۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام سینا بام دلیجان  با نصب ۴۵۰۰۰بدون نصب ۳۱۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام نمونه دلیجان با نصب۴۰۰۰۰بدون نصب۲۷۰۰۰ در هر متر مربع


ایزوگام اصل تهران با نصب ۴۴۰۰۰دون نصب ۳۲۰۰۰در هر متر مربع


ایزو گام سرا پوش دلیجان با نصب ۴۸۰۰۰بدون نصب ۳۷۰۰۰ در هر متر مربع


ایزوگام میهن شرق با نصب ۴۵۰۰۰ بدون نصب ۳۲۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام پشم شیشه مرکزی با نصب ۳۸۰۰۰بدون نصب ۲۴۰۰۰در متر مربع


قیمت هر متر قیر گونی

قیمت قیر گونی تک لایه ۶۰۰۰۰هزار تومان

قیمت قیر گونی دولایه ۹۶۰۰۰هزار توما ن


قیمت قیر ،گونی چتائی وبنکال

قیمت هر بشکه قیر ۷۰×۶۰(شل ۱۳۸۰۰۰۰هزار تومان

قیمت هر بشکه قیر ۸۰×۲۵(مخلوط) ۱۴۰۰۰۰۰هزار تومان

قیمت هر یارد گونی ۱۵۵۰۰هزار تومان

قیمت هر حلب قیر ۱۳۵۰۰۰هزار تومان


قیمت های فوق ممکن است به روز نباشد ،قیمت روز را از ما بخواهید

قیمت نصب ایزوگام در فوق برحسب متراژ بالائی ۱۰۰ متر مربع مباشد قیمت ایزوگان متراژ زیر ۵۰ متر توافقی ،و ایزوگام بالای ۵۰ مت هزینه حمل به حساب کارفرما می باشد.


یک بشکه قیر چند متر قیرگونی میشه انجام داد؟

برای هر۳۵ متر مربع  قیرگونی دو لایه یک بشکه قیر  ۲۲۰ لیتر احتیاج دارد .

بایک بشکه قیر چه مساحتی می توان قیر کشی کرد؟

با هر بشکه قیر ۲۲۰ لیتری   ، بستگی به سطح آن دارد ،اگر بتن مگر باشد و حالت زبری  کمتری داشته باشد ۱۰۰ الی ۱۲۰ متر مربع و اما اگر سطح آسفالت باشد و آسفالت آن زیر نباشد ۱۵۰ متر قیر کشی انجام میشود

واما اگرسطح زیر  آن موزاییک  ویا ایزوگام باشد قرمه محیط بیشتری انجام میدهد به دلیل اینکه سطح صاف و صیقلی است

به چه دلیل از قیر شل یا (۶۰*۷۰)و یا قیر مخلوط (۸۰*۲۵)استفاده می شود

به دلیل از قیر شل برای بهتر این. کردن سطوح از قیر شل وبرای بهتر تکه داشتن گونی و حرکت نکردن قیر گونی از قیر مخلوط استفاده میشود قیر مخلوط حالتخشکی دارد