نمایندگی ایزوگام سپهر گستر دلیجان

 نمایندگی فروش و نصب ایزوگام سپهر گستر دلیجان با کد ۱۲۵

ارسال ایزوگام سپهر گستر دلیجان به تمام نقاط تهران وکرج

نصب و فروش ایزوگام سپهر گستر دلیجان در تهران وحومه

قیمت هر رول ایزوگام سپهر گستر دلیجان در تهران

مشخصات یک ایزوگام سپهر گستر دلیجان با کد ۱۲۵

هر رول ۱۰ متر طول

یک متر عرض

نوع قیر اصلاح شده BOF

وزن هر رول  حداکثر۴۲کیلوگرم

نشان استاندار و بیمه

ضمانت نصب از طرف نمایندگی نصب  به مدت ۱۰سال با مهر ممهور و کتبی است

قیمت هر متر ایزوگام سپهر گستر با نصب ۴۵۰۰۰هزار تومان

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵