فروش و نصب ایزوگام دلیجان در تهران

ایزوگام ارزان دلیجان

ایزوگام ارزان دلیجان

ایزوگام ارزان دلیجان

ایزوگام ارزان دلیجان را  معرفی کنید

ایزوگام ارزان دلیجان به چه ایزوگام های هستند که از لحاظ ایشون ،پلیآستر ،نوع قیر ، وزن ایزوگام به چه دلیل ایزوگام را ارزان به بازار عایق  کاری ساختمان  وارد می شود ،

دلایل تولید ایزوگام  ارزان

1 ضعیف بودن نیشو و پلی آستر

2 بی کیفیت بودن قیر   فرمول شیمیایی پرایمری ایزوگام

3 ضخامت ایزوگام کمتر از استاندار های جهانی میباشد

4 وزن ایزوگام کمتر از وزن استاندار ها

در بالا  بخشی از دلایل ایزوگام های ارزان را گفتیم که این ارزانی کم دوام می باشد

انواع ایزوگام شرق ،دلیجان،تهران

پخش آسفالت و محوطه سازی

برای گرفتن قیمت ایزوگام دلیجان  اینجا کلید کنید

یک نظر بگذارید