ایزوگام ،قیرگونی،آسفالت

ایزوگام وقیرگونی آسفالت 09125864695و 02126701866

روش نصب ایزوگام

ابتدائ باید سطوحی که ایزوگام میشود تمیزجاروکرده وبدون گردو خاک باشد

شروع ایزوگام ویا هرعایق دیگر را از آب راه پشت بام ویاسرویس وطبق شیب بندی انجام شود

یک نظر بگذارید