راهنمائی نصب ایزوگام

راهنمایی و روش نصب ایزوگام
قبل از نصب عایق رطوبتی توجه به نکات زیر ضروری است
1. زیر سازی باید تا حدی محکم باشد کهبر اثر وارد شدن وزن قابل توجهی به آن،تغیر مکان
در ساخت آن باید از بتن سبک استفاده شودوروری آن با لایه
نازکی از ملات ماسه وسیمان به ضخامت حداقل 2 سانتیمتر
پوشیده شود
2.درمواردی زیر ایزوگام از آسفالت استفاده میشود و نیاز به قیر کشی و مواد پرایمری ندارد
3.تمام سطوحی که قراراست ایزوگام ویا قیروگونی وهر عایق دیگری محافظ شود بایستی نرم وتمیزو خشک باشد
4.به منظور افزایش چسبندگی عایق سطح مورد نظر را قبل از نصب ایزوگام با پرایمر و قیر خشک
5.تمامی سطوح می بایست بطرف آبروی ها شیب بندی شوند تا آب در سطح ایزوگام جمع نشود شیب حد اکثر 5 درصد تووصیه
6.نصب عایق رطوبتی نباید در دمائ هوا کمتر از 5 درجه سانتیگرات انجام
7. ازباز کردن رول ها ونصب آنها در هوای نامناسب مثل هوائ بارانی ، برفی،تگرگ،وطوفانی اجتناب
در نصب ایزوگام رول ها لازم است حدود 7 الی 10 سانتی متر از لبه طولی اتصال واز عرضی 10 سانتیمتر روی هم همپوشانی شود.نصب در امتداد طولی رولها و با حرارت مشعل انجام میگیرد . وناحیه همپوشانی عایقها باید به دقت جوشکاری شود

یک نظر بگذارید