استمپ آسفالت ،

 

آسفالت

اجرا و پخش آسفالت ،استمپ آسفالت

فروش آسفالت،قیمت استمپ آسفالت ،

اجراو پخش وحمل آسفالت و تراشه آسفالت،به صورت مکانیزه و دستی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استمپ آسفالت


یک قالبی آسفالتی است که بعد از اجرای آسفالت تازه با با گرم کردن آسفالت های کهنه از طریق سیستم مادون قرمز و توسط توری با اشکال مختلف میتوان با هزینه کم زیبایی خاصی به خیابانها، میادین، پیاده روها، خط اتوبوس، مراکز گردشگری، وغیره داد

برای روان و مقاومت بیشتری آن را با مواد پلیمری مقاوم میکنند

هزینه بسیار پائین نسبت به پازل سنگ گرانیت.

اصکاک بالا و جلوگیری از سر خوردن ماشین در زمان بارندگیها مناسب با تمام فصل ها.

زیبائی و امکان پیاده کردن اشکال مختلف و مهمترین شاخص اجرای آسان و سریع و من هزینه بودن آن.

یک نظر بگذارید