اجرت اجرای قیر گونی

اجرت اجرای قیر گونی

محاسبه هزینه اجرت اجرای قیر گونی 

قیمت روز قیرگونی در تهران وکرج

 

09125864695 و02126701866 

قیمت ایزوگام ،ایزوگام تهران ،ایزوگام دلیجان ،

ایزوگام بام گستر دلیجان 117 با نصب 25000 تومان 

ایزوگام پشم شیشه ایرانLA4  تومان 46000تومان  ایزوگام مرجان دلیجان با نصب  44000تومان ، ایزوگام حفاظ بام اصل با نصب 43000تومان ،ایزوگام سراپوش دلیجان 45000تومان، ایزوگام پشم شیشه مرکزی با نصب 39000تومان،

قیمت فوق متراژ بالایی 50متر می باشد

متراژپائین تر توافقی می باشد

یک نظر بگذارید