ایزوگام بهتر است یا قیر گونی

ایزوگام بهتر است یا قیر گونی   

     قیر گونی یک روش عایق کاری سنتی می باشد.
که با استفاده از قیر وگونی چتایی و اما ایزوگام ویا همان عایق پیش ساخته این نوع عایق در کار خانه  با استفاده از تیشو و ملی استر سوزنی و مواد پلیمری استفاده شده و ایزوگام تولید می شود
 .روش  ایزوگام بهتر است یا قیرگونی یک روش ساده یک تیکه ایزوگام بریده دور ظرف اب قرار داده و یک تکه قیر گونی هم درآب قرار داده و بعد از چند روز متوجه فرق آنها می شوید قدرت نفوذ پذیری آب در ایزوگام کمتر و ایزوگام دیر تر پوسیده می شود.

یک نظر بگذارید