ایزوگام سرا پوش دلیجان

قیمت هر رول ایزوگام

 

قیمت هر رول ایزوگام

نرخ هر رول ایزوگام در تهران  کرج حومه آن

قیمت نصب یک رول ایزوگام
قیمت هر رول ایزوگام

نصب اجرای هر متر ایزوگام در تهران وکرج و حومه

اجرای قیر گونی ،فروش قیر ،گونی ،اجرای قیر گونی دولایه و تک لایه

اجرای آسفالت محوطه ،اجرای آسفالت دستی و ماشینی

نام بازرگانی ایزوگام


نام ایزوگام                    نرخ هر رول ایزوگام


بام گستر117 دلیجان                         460000


بام پوش                                          370000


سپهر گستر دلیجان                            370000


پشم شیشه ایران                             470000


مرجان دلیجان                                 410000


غرب گستر دلیجان                          350000


سراپوش دلیجان                              450000


اصل تهران                                       390000


پشم شیشه مرکزی                             370000


ارام گستر دلیجان                              260000


قمر شرق                                           330000


شرق                                                 330000


ایزوگام ساحل دلیجان                       350000


ایزوگام گستر بام دلیجان                  340000


در بالا فقط قیمت ایزوگام خام است ،قیمت نصبقیمت نصب ایزوگام دلیجان در تهران وکرج

یک نظر بگذارید