پخش آسفالت محوطه دستی

اجرای آسفالت دستی

5
(1)

اجرای آسفالت دستی

اجرای آسفالت

اجرای آسفالت دستی


فروش آسفالت ، اجرای آسفالت   مکانیزه،

آسفالت توپکاه  ، قیمت هر سانتی متر آسفالت  


شرکت مینا دژ 

این شرکت با بیش از 25 سال سابقه درخشان در امر اجرای عملیات راهسازی و ساختمانی آسفالت و اجرای محوطه سازی، پارک سازی،فروش ونصب ایزوگام ،قیر گونی،  با بهترین مصالح و مواد اجرا،جدول بنی و دیوار چینی، باز سازی منازل مسکونی و اداری تجاری…..

اجرای آسفالت محوطه 

اهمیت پخش آسفالت به صورت دستی  و مکانیزه

پخش بتن قیری به صورت مکانیزه برای جاهای مورد انجام قرار می‌گیرد که هزینه پخش آسفالت و محوطه عملیات راهسازی پخش به صورت مکانیزه غیر قابل اجرا می‌باشد و امکان پذیر نمی باشد که پخش روکش  را به صورت مکانیزه انجام می‌شود . 

قیمت پخش آسفالت به صورت دستی 

قیمت پخش آسفالت به صورت دستی برای هر یک سانت محاسبه می شود .

به عنوان مثال اگر شما در نظر دارید 5سانت آسفالت پخش و اجرا شود.

قیمت بر حسب 5سانت محاسبه می شود. 

محاسبه هزینه اجرای آسفالت محوطه دستی اینجااینجا کلید کنید.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

یک نظر بگذارید