فروش ایزوگام دلیجان در تهران

قیر کشی

اجرای قیر کشی  در زیر ایزوگام

 قیر کشی در زیر ایزوگام باعث چسبندگی  بیش از اندازه ایزوگام می شود

باعث بهتر آب بندی شدن سطح و دوام بهتر عایق در برابر سرما گرما

قیر کشی بر روی سطوح سیمانی ،بتنی ،انجام میشود

قیمت هر متر قیر کشی  ه

نوروزی 09125864695 و 02126701866

یک نظر بگذارید