اجرای آسفالت

اجرائی آسفالت دستی مکانیزه

اجرای بتن قیری

توسط شرکت مینا دژ

اجرای آسفالت
اجرای آسفالت دستی در آذر ماه 98

قیمتقیمت به روز و اجرای آسفالت

شرکت مینا دژ آماده اجرای آسفالت کاری ،در کف محوطه کارخانجات ،راه های باغ و ویلا، تولد حفاری ، خیابان و اجرای زیر سازی به صورت بیس و ساب بی یس وزیر سازی بتن

از پروژه های که توسط این شرکت انجام شده

1. شهرداری منطقه 12

2. شهر داری منطقه 10

3. شهرداری منطقه رودهن و بومهن

4. فرودگاه امام

5. دهیاری روستاهای  بخش ورامین

6. لکه گیری ، اداره آب و فاضلاب تمام ناحیه تهران

نوروزی 09125864695و 02126701866

یک نظر بگذارید