نمونه اجرای ایزوگام مرجان دلیجان

اجرای ایزوگام روی موزائیکاجرای ایزوگام روی موزائیک و سرامیک

آیا ایزوگام روی موزائیک به خوبی نصب شود؟ 

تجربه ما این را به ما ثابت کرده است که اجرای ایزوگام روی سطح خیلی صاف و صیقلی چسبندگی خوبی ندارد. و در آینده به مشکل بخورد می کند.

برای اینکه بعد ها به مشکل ایجاد نشه ،یک لایه قیر ویا پرایمر کشیده تا قدرت چسبندگی بالا به وجود آید و بعد ها کمتر بروز مشکلات شود.

نصب  ایزوگام روی موزائیک

راههای وجود دارد که ما برای شما توضیح خواهیم داد .  نصب ایزوگام روی سطوح صاف و صیقلی مانند موزائیک نیاز به کشیدن یک لایه قیر مخلوط ویا مواد کشی پرایمر انجام شود

البته ایزوگامی که روی موزائیک نصب شود باید از نوع درجه یک پلیمر باشد .

که قدرت چسبندگی بالایی دارد که این امر با نظر کارشناس صورت میگیرد.

توجه توجه

کسانی که ایزوگام را روی موزائیک نصب می کند.

باید بعداز انجام ایزوگام مراقب باشند که ایزوگام نصب شده توسط اشیاء تیز سوراخ نشود

چون ایزوگام به خوبی بر روی  موزائیک چسبیده نمی شود.

لکه گیری ایزوگام رو سطح موزائیک ممکن نیست مگر اینکه یک طرف تا شیب انجام شود در غیر این صورت آب بند نمی شود.

با ما تماس بگیرید.

قیمت مواد پرایمر کشی  بر روی موزائیک

قیمت قیر کشی روی موزائیک

عایق کاران مینا دژ -نوروزی

یک نظر بگذارید