ایزوگام ،قیرگونی ،آسفالت

  • قیمت ایزوگام، آسفالت، قیرگونی،(نصب، اجراء، فروش) 

اجرای آسفالت محوطه ،مکانیزه، دستی،جدول کشی(نهر، کانیو،رویسی….)با روزنامه کاری 

اجرائ قیر گونی،تک لایه،دو لایه جهت پشت بام و سرویس ها ی بهداشتی، استخر وغیره      

اجرائ قیر کشی در زیر ایزوگام و آسفالت،قیر پاشی،آسفالت محوطه، قیرگونی،محوطه سازی مینا دژ با مدیریت نوروزی

یک نظر بگذارید