نمایندگی ایزوگام آرام گستر نوین دلیجان

نمایندگی فروش و نصب ایزوگام آرام گستر نوین دلیجان

قیمت فروش ایزوگامقیمت فروش ایزوگام آرام گستر  نوین در نمایندگی

نمایند گی فروش و نصب ایزوگام دلیجان در تهران و کرج (حومه آن)

مشخصات ایزوگام آرام گستر نوین دلیجان 

نوع قیر اصلاح شده PH می باشد

وزن هر رول حداقل 37 کیلو گرم

ضخامت ایزوگام 3/7  دهم میلیمتر

طول ایزوگام 10متر به عرض یک متر می باشد

نمایندگی ایزوگام دانا پوش دلیجان

نمایندگی فروش ونصب ایزوگام دانا پوش در تهران و کرج

نصب ایزوگام با ضمانت کتبی و بیمه نامه کارخانه

یک نظر بگذارید