عایق های ایزولاسیون

عایق های ایزولاسیون (ایزوگام)

برسی سیر تکاملی عایق ها (ایزوگام) نشان میدهد که علاوه بر کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از  اتلاف آن ،مواردی چون حفظ محیط زیست،سلامتی بشر سهولت نصب آن ، که در صنایع ساختمان مورد توجه امروز می باشد.

عایق ایزولاسیون نسل جدیدی از عایق ها است که با توجه به وزن سبکش، خواص فیزیکی و مکانیکی برجسته ،جایگاه ویژه ای در صنعت ساختمان پیدا کرده است ، در ادامه خلاصه ای از خواص عایق (ایزوگام) بیان می گردد.

طیف دمایی

در طیف دمای (ایزوگام) در دمای 80 الی 130 درجه سانتی گراد حالت خمیری به خود دست می دهد  و آماده برای نصب می باشد .و اما بعد از نصب در طیف دمای 45 الی 70 درجه هیچ تغییر ی  در خواص فیزیکی و شیمیایی این عایق رخ نمی دهد و بر عکس عایق های سنتی (قیر گونی)خاصیت عایق بوده و خاصیت خود را حفظ می کند اما قیر گونی در طیف گرمایی 45 الی 70 درجه سانتی گراد خواص خود را تقریبا از دست میدهد پس با این تفاسیر باید بر روی عایق سنتی (قیر گونی) محافظ آسفالت ویا موزاییک اجرا شود

ضریب انتقال حرارت

انتقال حرارت ناشی از تابش خورشیدی  این عایق معادل  32/ mk/w استو به دلیل بسته بودن منافذی این مقدار همیشه ثابت است

ضریب انتقال بخار

به علت بسته بودن سلولهای این عایق از نفوذپذیری آب را به یک در کاهش داده و خاصیت عایق بودنش مدت بیشتری حفظ می شود

اشتعال

عایق ایزولاسیون بعد از اجرا دیرتر از عایق سنتی (قیر گونی) اشتعال پیدا می کند در مواردی هم مانع اشتعال هم میشود

عایق ایزولاسیون (صوتی)

به صورت معمول تا 32 دسی   عایق صوت هم می باشد

تکنولوژی پاک

این عایق ایزولاسیون (ایزوگام) میزان آلودگی زیست محیطی و طول عمر بالاتری نسبت به عایق سنتی قیر گونی را دارد.

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری عایق ایزولاسیون (ایزوگام) بالایی دارد ونصب آن در کلیه سطوح :سیمانی ،بتنی ،آسفالت،کنبد شکل، ورق فلزی ،ایرانیت ، و غیره نصب انجام می شود

ورق انعطاف پذیری عایق رطوبتی قیر ی سطوح ایزولاسیون بر اساس استاندار 3885  تولید ونصب می شود .

ورق انعطاف پذیری قیر ی ویژه مناطق معتدل ،گرمسیری ،سردسیری نوع (H,PH,APP,BPP,OA,A)تولید می شود

عایق های ایزولاسیون (ایزوگام)به صورت رولی در انواع(ساده یا پودری ،روکش آلومینیوم یا همان فویل دار ،سنگ ریز های به اشکالی مانند آجر ی زنبوری و غیره تولید می شود .که ایزولاسیون (ایزوگام) با روکش آلومینیومی با 130میکرن الی 170 می کرن و نخ دار 230 هستند

لوازم جانبی عایق ایزولاسیون

لوازم جانبی ایزولاسیون از نوار تی شو پلی آستر 120الی60 گرم و نخ های سوزنی و از روکش آلومینیوم و قیر ویا غیره تولید و عرضه بازار میشود

وزن عایق ایزولاسیون

وزن هر رول ایزولاسیون (ایزوگام ) حداقل 37  کیلوگرم ،ضخامت حداقل 3/5میلی متر ،طول 10،عرض 1متر  می باشد.

توجه ،توجه توجه

برای گرفتن قیمت نصب و فروش ایزوگام( اینجا )کلید کنید.

یک نظر بگذارید