کوبیدن بیس و آب کوب

زیر سازی آسفالت

5
(2)

زیر سازی آسفالت


قیمت زیر سازی با مصالح بیش و ساب بیس،انواع بیس،تسطیح بیس و ساب بیس،قیمت آسفالت

زیر سازی آسفالت
زیر سازی آسفالت ،پخش بیس میکس و ریپر

اجرا و پخش بادامی در محوطه و قیمت آن با مصالح

پخش آسفالت محوطه، کوچه،خیابان (جدول گذاری )نهر ،کانیو،کتابی ،روسی


زیر سازی

بیس (انواع بیس)

۱-لایه بیس متشکل از شن و ماسه و به صورت شکسته می باشد.

۲-لایه بیس متشکل از سنگهای کوهی و شکسته می باشد.

۳-لایه بیس متشکل از مادامی

۴-لایه بیس متشکل از قیر در این لایه هم نوع مصالح و دانه بندی بیس است و بسیار مهم است .

اساسی ترین دانه های مصالح به کار رفته، در این نوع بیس باید دارای سایز  حداکثر دو اینچ بوده تا مورد قبول  آزمایشگاه مهندسی باشد  ،در این آزمایشگاه نشانه نرمی عددی بالاتر از ۴ بوده .

لایه  ساب بیس

ساب بیس را در واقع بعد از مرحله مخلوط ریز سازی بستر محوطه و تراکم گرفتن و کوبیدن و ساب بیس ریزی است ،این مرحله از روسازی را ساب کردید هم گفته میشود در این مرحله لایه از مصالح ساختمانی و سنگ های و مواد چسبندگی که دارای قوانینی مقررات خاص هستند را روی سطح جاده باریک محوطه  مورد نظر ریخته شده و توسط ماشین آلات راهسازی پخش، آب دهی کوبیدن و میکس  شده تا به تراکم مورد نظر برسد .

لازم به ذکر است در این پروژه‌ها ی عمرانی راهسازی یک آزمایشگاه صحرایی تشکیل شده و بعد از کوبیدن سطح مورد نظر به طور رندم قسمت های از راه مورد آزمایش تراکم  گرفته و نمونه های آن را به دست آورد که قابل قبول مهندسین آزمایشگاهی کار فرما  باشد

زیر سازی آسفالت
زیر سازی آسفالت ،پخش بیس میکس و ریپر

انواع ساب بیس

لازم است که بیشتر بدانید که،

ساب بیس راه سازی دارای انواع گوناگونی بوده و بستگی به شرایط اقلیمی زمین و خاک و طبیعت دارد.

و همچنین از نوع ساب بیس استفاده می‌شود ،که برای  مقدار بار ترافیکی عبوری راه مورد نظر است .

۱-ساب بیس متشکل از شن و ماسه ی موجود در بستر رود خانه ها

۲-ساب بیس متشکل از سنگ های و خرد را سنگ های شکسته کوهی

۳-ساب بیس متشکل از آهک سیمان قیر که برای زیر اساس و شیت معرف است عناصر اصلی و مهم راه سازی است.

لازم است بدانید که حتی نوع دانه بندی مصالح استفاده شده هم طبق شرایط خاص خود باشد  که در آزمایشگاه خاد مورد برسی قرار میگیرد

اندازه ساب بیس و سایز سنگ های و مصالح ۲اینچ م باشد.

لایه بیس تسطیح

بعد از سابیس و تراکم گیری و کوبیدن آن نوبت  به  لایه بیس رسیده که بخش بسیار مهم  ساب گرید می باشد  این لایه بعد از ساب بیس اساسی ترین و مهم ترین لایه راه سازی می باشد زیرا بار ترافیکی توسط ماشین آلات عبوری و با ترافیکی از این لایه به لایه ساب بیس  انتقال پیدا میکند و از وجودم

بعد از بستر و مخلوط ریزی نوبت به سا بیس می باشد که ارتفاع سابیس بین 15 سانتی متر و 20 سانتیمتر می با شد سابیس تقریبا همان مخلوط است با این تفاوت که اندازه سابیس و اندازه خاک مورد نیاز آن استاندار می باشد و بعد آب پاشی و کوبیدن با تراکم مورد نیاز  محل

لایه سوم بیس

بعداز ساب بیس نوبت به بیس ریزی می باشد که اندازه ارتفاع آن بین 10 الی 15 سانی متر می باشد  بیشتر از حد معقول ریخته به تراکم لازم نمیرسد در آیه مرحله تفاوت با ساب بیس در این است که این مرحله باید آب کوب شود یعنی آب پاشی از جلو و غلطک از عقب آب را در بیس بکوبد.

قیمت  لکه گیری آسفالت،قیمت پخش هر سانت ،قیمت زیر سازی برای آسفالت،قیمت بیس ،قیمت ساب بیس ،قیمت پخش بیس و ساب بیس ,

 پخش آسفالت ، پخش آسفالت طبق قوانین تن پخش (یعنی این که آسفالت را کار فرما تهیه خریداری کرده فقط اجرت پخش یا دست مزد  به پای اجرا کننده آسفالت باشد ویا اینکه اجر ا کننده آسفالت آسفالت را با مصالح بتن آسفالتی تهیه و پخش نماید)

قیمت هر سانت آسفالت در تهران

محاسبه آسفالت به صورت هر سانتی متر مربع محاسبه میگردد یعنی اینکه اگر شما بخواهید ۵سانت آسفالت برا محوطه اجرا شود قیمت سانت ضربدر ۵سانت میشود

برای گرفتن قیمت آسفالت این جا کلید کنید

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

یک نظر بگذارید