Search for:
قیر، ایزوگام،اسفالت

  قیر

قیر ماده است سیاه رنگی است که در برج تقطیر از ضایعات مشتقات نفتی تولید میشود و با گرم کردنو حرارت آن به صورت مایع بر روی سطح مورد نظر برای نفوذ پذیری آب و پوسیدگی برخی از فلزات مانند پای ستونهای تانکر هاو غیره استفاده میشود                         برای اطلاعات بیشتر ازما کمک بگیرید نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵  ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

قیر گونی، قیر پاشی، ایزوگام، پخش آسفالت

ایزوگام ،آسفالت , قیر گونی تهران      قیر پاشی در  زیر آسفالت ،قیر کشی در زیر ایزوگام(قیر کشی در زیر ایزوگام باعث بهتر چسبیدن ایزوگام شده و از مقاومت آب بندی قدرت بسیار به ایزوگام می دهد). قیر پاشی در زیر آسفالت به دو صورت دستی، و ماشینی که یک لایه نازک وکمک به چسبندگی آسفالت به لایه زیر سازی شده و مقاومت آن زیاد می کندو از حرکت آسفالت هم جلو گیری می کند

بر چسب ها :قیر کشی ،قیر پاشی ، پخش آسفالت، نصب ایزوگام،یزوگام با اجراء، قیرگونی، اجرای قیر گونی با مصالح، فروش گونی، فروش ایزوگام، فروش ایزوگام بدون نصب، ایزوگام با نصب، پخش آسفالت مکانیزه دستی