قیمت روز ایزوگام در تهران

 


قیمت روز ایزوگام

قیمت روز (ایزوگام ،قیر،گونی،آسفالت)با اجرا وبدون اجراء

اجرای ایزوگام ،قیر گونی دولایه وتک لایه ،نصب ایزوگام دلیجان                                       اجرای محوطه سازی ،زیر سازی آسفالت ،بیس و ساببیس،جدول گذاری

قیمت روز ایزوگام بانصب و بدون نصب

ایزوگام بام گستر دلیجان ۱۱۷ بانصب  ۵۷۰۰۰بدون نصب ۴۳۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 با نصب ۵۸۵۰۰دون نصب ۴۶۵۰۰در هر مترمربع


ایزوگام بام پوش با نصب ۴۷۰۰۰بدون نصب ۳۶۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام سپهر گستر دلیجان با نصب ۴۸۰۰۰بدون نصب ۳۵۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام عایق مرجان با نصب ۴۸۰۰۰بدون نصب ۳۶۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام ارام گستر نوین دلیجان ۴۶۰۰۰بدون نصب ۳۶۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام سینا بام دلیجان  با نصب ۵۲۰۰۰بدون نصب ۳۹۵۰۰در هر متر مربع


ایزوگام نمونه دلیجان با نصب۴۶۰۰۰بدون نصب۳۶۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام اصل تهران با نصب ۵۲۰۰۰دون نصب ۳۹۰۰۰در هر متر مربع


ایزو گام سرا پوش دلیجان با نصب ۵۶۰۰۰بدون نصب ۴۴۰۰۰ در هر متر مربع


ایزوگام میهن شرق با نصب ۵۲۰۰۰ بدون نصب ۴۰۰۰۰در هر متر مربع


ایزوگام پشم شیشه مرکزی با نصب ۴۵۰۰۰بدون نصب ۳۳۰۰۰در متر مربع.


ایزوگام عایق گستر شرق با نصب ۴۸۰۰۰بدون نصب ۳۶۵۰۰در هر متر مربع


 قیمت هر متر قیر گونی

قیمت قیر گونی تک لایه

قیمت قیر گونی دولایه (به صفحه وب سایت قیرگونی ما سر بزنید)


قیمت قیر ،گونی چتائی وبنکال

قیمت هر بشکه قیر ۷۰×۶۰(شل ۱۶۲۰۰۰۰هزار تومان

قیمت هر بشکه قیر ۸۰×۲۵(مخلوط) ۱۶۳۰۰۰۰هزار تومان

قیمت هر یارد گونی ۱۶۷۰۰هزار تومان

قیمت هر حلب قیر ۱۶۰۰۰۰هزار تومان


قیمت های فوق ممکن است به روز نباشد ،قیمت روز را از ما بخواهید

قیمت نصب ایزوگام در فوق برحسب متراژ بالائی ۱۰۰ متر مربع می باشد قیمت ایزوگام متراژ زیر ۵۰ متر توافقی ،و ایزوگام بالای ۵۰ مت هزینه حمل به حساب کارفرما می باشد.


یک بشکه قیر چند متر قیرگونی میشه انجام داد؟

برای هر۳۵ متر مربع  قیرگونی دو لایه یک بشکه قیر  ۲۲۰ لیتر احتیاج دارد .

بایک بشکه قیر چه مساحتی می توان قیر کشی کرد؟

با هر بشکه قیر ۲۲۰ لیتری   ، بستگی به سطح آن دارد ،اگر بتن مگر باشد و حالت زبری  کمتری داشته باشد ۱۰۰ الی ۱۲۰ متر مربع و اما اگر سطح آسفالت باشد و آسفالت آن زیر نباشد ۱۵۰ متر قیر کشی انجام میشود

واما اگرسطح زیر  آن موزاییک  ویا ایزوگام باشد قرمه محیط بیشتری انجام میدهد به دلیل اینکه سطح صاف و صیقلی است

به چه دلیل از قیر شل یا (۶۰*۷۰)و یا قیر مخلوط (۸۰*۲۵)استفاده می شود

به دلیل از قیر شل برای بهتر این. کردن سطوح از قیر شل وبرای بهتر تکه داشتن گونی و حرکت نکردن قیر گونی از قیر مخلوط استفاده میشود قیر مخلوط حالتخشکی دارد