قیمت آسفالت


قیمت هر تن آسفالت

نمونه اجرای آسفالت مکانیزه در تهران                قیمت آسفالت پخش دستی در تهران.                         قیمت هر تن آسفالت ۰۶(۹۰۰۰۰۰)هزار تومان درب کارخانه

قمت هر تن آسفالت توپکا ۰۱۲ (۷۵۰۰۰۰)هزار تومان درب کار خانه

قیمت آسفالت توپکا ۰۱۹  . ۷۳۰۰۰۰هزار تومان دردب  کار خانه هر تن

قیمت آسفالت توپکا ۰۸٫     ۸۵۰۰۰۰هزار تومان  درب کارخانه هر تن

قیمت آسفالت توپکا ۰۶، ۹۰۰۰۰۰هزار تومان در ب کارخانه هرتن.

 

قیمت آسفالت بین ۰۲۵  , ۷۰۰۰۰۰هزار تومان در کارخانه هر تن

قیمت هزینه پخش آسفالت هر تن ۲۰۰۰۰۰هزار تومان میباشددر تناژ بالای ۵۰تن

قیمت آسفالت، قیمت هر تن آسفالت   ،  قیمت پخش آسفالت،قیمت روز آسفالت در تهران

قیمت روز ار ازما بخواهید

قیمت آسفالت را در سال جدید را  از ما بخواهید

زیر سازی آسفالت

زیرسازی اگر بالائی ۴۰ سانتی متر باشد ابتدا

یک لایه پشت سرنی ریخته و بااستفاده از ماشین آلات تسطیمیکنیم  بعداز پشت سرندی نوبت به سابیس میرسد که ارتفاع بیس حداقل و حداکثر ۱۵ سانت میباشد تسطیح کره وبا غلطک و آب خود کردن میگویند

بعداز لایه سابیس نوبت به بیس میباش که ارتفاع آن بین ۱۰ تا ۱۵ سانت کوبیده میباشدبعد از بیس نوبت به عملیات روسازی آسفالت   اندازه بیش ریزی بین ۱۰ الی ۱۵ سانتی  بهترین تراکم را به ما میدهد