ایزوگام ارزان دلیجان

ایزوگام ارزان دلیجان

ایزوگام ارزان دلیجان

ایزوگام ارزان دلیجان را  معرفی کنید

ایزوگام ارزان دلیجان به چه ایزوگام های گفته می شود به چه دلیل ایزوگام را ارزان به بازار عایق  کاری ساختمان  وارد می شود ،

دلایل تولید ایزوگام  ارزان

۱ ضعیف بودن نیشو و پلی آستر

۲ بی کیفیت بودن قیر   فرمول شیمیایی قیر

۳ ضخامت ایزوگام کمتر از استاندار های جهانی میباشد

۴ وزن ایزوگام کمتر از وزن استاندار ها

در بالا  بخشی از دلایل ایزوگام های ارزان را گفتیم که این ارزانی کم دوام می باشد

انواع ایزوگام شرق ،دلیجان،تهران

پخش آسفالت و محوطه سازی

 

 

۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵-۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶