ایزوگام روکش دار یا فویلدار

ایزوگام روکش دار یا فویلدار

روکش الومنیوم که در ایزوگام نکرد استفاده قرار میگیرد از دو جهت دارای اهمیت است

جهت زیبایی جاهای در دید است                     برای جلو گیری از انعکاس نور خورشید و افزایش روان ایزوگام در زمانهای که هوا بیش اندازه گرم است                                             فویل ایزوگام (آلومینیوم)بازتاب نور خورشید و مانع از روان شدن قیر ایزوگام به خصوص در مورد ایزوگام های با قیر دمیده                   و همچنین در مناطق پر بارش و بارش های جهتدار مانند شمال کشور آن را بر روی دیوارهای که شما بارش زیاد مباشد چسبانده و از نم زدگی دیوار و هم عایق سرما و گرما ،استفاده می کنند                                           انواع رنگ های فویل ایزوگام                         فویل ایزوگام در رنگهای :سبز،قرمز،نقرهای تولید میشود ، که پر مصرف ترین آنهارنگ نقرهای می باشد که به دلیل باز تاب بهتر نور خورشید و بیشتر استفاده میشود                    آلومینیوم نقش مهمی در افزایش عمر و دوام ایزوگام دارد                                                  همچنین باید بعد از نصب ایزوگام به این نکته توجه کرد که فویل آلو منیوم خاصیت رسانه ای دارد ، بنا بر این از اتصال داشتن برق کلر ها و در هنگام بارندگی بخصوص در موقع رعدو برق از رفتن به پشت بام خوداری کنید             این بود توضیح مختصر در مورد فوائد فویل آلو منیوم                         نوروزی

۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵      ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶