ایزوگام بهتر است یا قیر گونی

ایزوگام بهتر است یا قیر گونی         قیر گونی یک روش عایق کاری سنتی مباشد که با استفاده از قیر وگونی چتای واما ایزوگام ویا همان عایق پیش ساخته این نوع عایق در کار خانه  با استفاده از نیشو و ملی استر سوزنی ومواد پرایمری استفاده شده وایزوگام تولید میشود روش ایزوگام بهتر است یا قیرگونی یک روش ساده یک تیکه ایزوگام بریده دور ظرف اب قرار داده و یک تکه قیر گونی هم درآب قرار داده وبعد از چند روز متوجه فرق آنها میشوید قدرت نفوذ پذیری آب در ایزوگام کمتر و ایزوگام دیر تر پوسیده می شود                 مشاوره با ما تماس بگیرید ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵  ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶ه