Search for:
قیرکشی (۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵)

اجرای قیر کشی قی در زیر ایزوگام

 قیر کشی در زیر ایزوگام باعث چسبندگی  بیش از اندازه ایزوگام می شود

باعث بهتر آب بندی شدن سطح و دوام بهتر عایق در برابر سروا وگرما

قیر کشی بر روی سطوح سیمانی ،بتنی ،انجام میشود

قیمت هر متر قیر کشی ۶۰۰۰ هزار تومان

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵ و ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

قیر گونی، قیر پاشی، ایزوگام، پخش آسفالت

ایزوگام ،آسفالت , قیر گونی تهران      قیر پاشی در  زیر آسفالت ،قیر کشی در زیر ایزوگام(قیر کشی در زیر ایزوگام باعث بهتر چسبیدن ایزوگام شده و از مقاومت آب بندی قدرت بسیار به ایزوگام می دهد). قیر پاشی در زیر آسفالت به دو صورت دستی، و ماشینی که یک لایه نازک وکمک به چسبندگی آسفالت به لایه زیر سازی شده و مقاومت آن زیاد می کندو از حرکت آسفالت هم جلو گیری می کند

بر چسب ها :قیر کشی ،قیر پاشی ، پخش آسفالت، نصب ایزوگام،یزوگام با اجراء، قیرگونی، اجرای قیر گونی با مصالح، فروش گونی، فروش ایزوگام، فروش ایزوگام بدون نصب، ایزوگام با نصب، پخش آسفالت مکانیزه دستی