قیمت ایزوگام بام گستر ۱۱۷

نصب و فروش انواع ایزوگام های دلیجان و تهران وشرق

اجرای قیرگونی تک لایه و دولایه،فروش قیر و گونی ،قیر بشکه ای و حلب ومخلوط

اجرای آسفالت به صورت دستی و مکانیزه

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان با ثبت ۱۱۷ بدون نصب پودری۳۵۵۰۰۰۰هزار تومان هر رول فویلدار ۳۸۵۰۰۰هزار  تومان قیمت نصب متری بستگی به متراژ و مسائل کاری اجرا کننده یک نصاب میتواند چند متر در شیفت کاری نصب نمایید که کار شناسان ما برآورد قیمت نصب را به دست می اورند

قیمت نصب هرمتر ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ متراژ بالائی ۱۰۰ متر ۱۳۰۰۰هزار تومان مباشد