Search for:
قیمت هر متر ایزوگام با نصب

 


قیمت انواع ایزوگام در سال ۱۴۰۰

قیمت ایزوگام با نصب اجرا می باشد

ایزوگام مرجان دلیجان

برای اطلاع از قیمت روز ایزوگام و قیر گونی  و اجرای آسفالت حتما تماس بگیرید

شماره تماس :۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

تلفن همراه :۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران  روکش دار و پودری هزار تومان

قیمت ایزوگام بام گستر با کد ۱۱۷  روکش دار و پودری هزار تومان

قیمت ایزوگام مرجان از شرکت بام گستر اصل تهران روکش بار و پودری و دارد پلاستیک  هزار تومان

ایزوگام حفاظ بام دلیجان با روکشدار و پودری هزار تومان

ایزوگام شرق مشهد روکش دا و پودری با کد ۶۷۳۶  هزار تومان

ایزوگام پشم شیشه مرکزی  روکش بار و دارد پلاستیک هزار تومان

ایزوگام سپهر دلیجان با روکش آلو منیوم وپودری  هزار تومان

ایزوگام بام گستر  اصل تهران هر مت با نصب با روکش آلو منیوم و پودری  هزار تومان

ایزو گام نمونه دلیجان با روکش آلو منیوم و پودری  هزار تومان می باشد

خرید ایزوگام های فوق بدون نصب متری تومان کسر مشود

بازدید ومشاوره در تهران وشهر ستانهای اطراف رایگان میباشد

برای گرفتن قیمت روز قیر گونی ،آسفالت ،گونی ، ایزوگام تماس بگیرید

قیمت هر رول ایزوگام منهای(قیمت نصب هر متر تیرگان ۱۲۰۰۰هزار تومان می‌باشد) در بالا قیمت جنس خام به دست میآید

قیمت ایزوگام شرق مشهد ۶۷۳۶ هر رول بدون نصب با ما تماس بگیرید

قیمت ایزوگام قمر شرق  هر رول بدون نصب با ما تماس بگیرید

قیمت های فوق به روز نمی باشد قیمتروز را با یک تماس از ما بخواهید

قیمت قیرگونی ،آسفالت،ایزوگام

قیمت ایزوگام ،قیرگونی،آسفالت

قیمت قیر گونی

قیمت قیر گونی یک لایه ۶۰۰۰۰هزار تومان

قیمت قیرگونی دو لایه ۱۰۵۰۰۰هزار تومان

قمت هر بشکه قیر ۱۳۵۰۰۰۰ هزار تومان

قیمت گونی هر یارد۲۱۵۰۰هزار  تومانقیمت آسفالت

قیمت آسفالت محوطه ،کفپوش و جدولگذری بر حسب متراژ و مشاوره بگیرید نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵


قیمت نصب ایزوگام بدون ایزوگام (فقط نصب) ۱۰۰۰۰هزار تومان برحسب رول مصرفی می باشد

قیمت ایزوگام با نصب (بام گستر دلیجان۱۱۷)۴۳۵۰۰تومان پودری۴۶۰۰۰فوئلدار

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران ۴۳۰۰۰فویلدار، ۴۹۰۰۰تومان پودریایزوگام پشم شیشه مرکزی ۴۰۰۰۰تومان، ۴۰۵۰۰تومان

قیمت روز ایزوگام ها

لیست قیمت روز  ایزوگام ها بدون نصب             لیست  قیمت های ارزان ایزوگام رو از ما بخواهید


  1. لیست قیمت ایزوگام های دلیجان در تهران در شهریور ماه ۱۴۰۰

  2. قیمت ایزوگام با نصب در تهران ،قیمت قیر گونی  در تهران

  3. قیمت های زیر  قیمت بدون نصب می باشدهر متر مربع
  4. نوع محصول                          ساده                           فویل دار

  بام گستر ۱۱۷                       ۳۵۰۰۰               ۳۸۰۰۰


  پشم شیشه ایران                   ۳۵۰۰۰                    ۳۸۰۰۰


    مرجان بام                 ۳۲۰۰۰               ۳۳۰۰۰


ایزوگام آرام گستر دلیجان         ۲۹۰۰۰                     ۳۰۰۰۰


ایزوگام سپهر دلیجان                 ۲۸۰۰۰                  ۲۹۰۰۰


ایزوگام اصل تهران                  ۳۱۰۰۰                       ۳۲۰۰۰


ایزوگام عایق  شرق  تهران        ۲۷۰۰۰                     ۲۸۰۰۰


ایزوگام پشم شیشه مرکزی       ۲۳۰۰۰                        ۲۵۰۰۰


ایزوگام قمر شرق                  ۲۳۰۰۰                          ۲۵۰۰۰


ایزوگام سراپوش دلیجان        ۳۲۰۰۰                        ۳۴۰۰۰


ایزوگام سامان دلیجان             ۳۰۰۰۰                         ۳۱۵۰۰


ایزوگام بام پوش                    ۲۸۰۰۰                         ۲۹۵۰۰


ایزوگام علاء دلیجان               ۲۷۰۰۰                       ۲۸۰۰۰


ایزوگام سایبان دلیجان           ۲۶۰۰۰                      ۲۸۰۰۰


ایزوگام چشم انداز دلیجان      ۲۶۵۰۰


۲۷۰۰۰


ایزوگام ساحل دلیجان            ۲۸۰۰۰                     ۳۰۰۰۰


ایزوگام آبتین                         ۲۸۰۰۰                    ۳۰۰۰۰


قیمت انواع ایزوگام با  نصب و قیمت ایزوگام ها را به روز ازعایقکاران مینا دژ بخواهید با بهترین نصاب در تهران وکرج و قیمتهای استثنائی

قیمت های فوق ممکن است به روز نباشد برای گرفتن قیمت روز ایزوگام با ما تماس بگیرید

قیمت نصب هرمتر مربع ایزوگام بالا ۵۰ متر۱۱۰۰۰ هزار تومان بدون حمل نقل می باشد،این قیمت فقط نصب است . قیمت نصب ایزوگام کمتر از پنجاه متر توافقی می باشد

توجه،توجه ، قیمت مشتقات قیری روبه افزایش است

ایزوگام نصب شده بر حسب رول مصرفی می باشد .

تمامی ایزوگام های که در فوق ذکر شده از نوع قیر اصلاح شده H,BppوAppوBoF می با شد که هرکدام در لیبر خود  نوشته شده است

    کیفیت و قیمت ارزان را از مینا دژ بخواهید

۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵-۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶