Search for:
اجرای ایزوگام روی قیر کشی

اجراء ونصب ایزوگام بر روی قیر کشی  عایق مرجان بام ،همراه با قیر کشی در زیر ایزوگام در                    قیمت اجراء ونصب یک لایه قیرکشی و ایزوگام

قیر کشی در زیر ایزوگام ،به این دلیل قیر را در زیر ایزوگام می کشند

۱)باعث بهتر چسبیدن ایزوگام بر روی مگر بتنی میشود

۲)باعث بهتر آب بندی شدن سطح ایزوگام شده میشود

۳)باعث یک دستوصاف شدن سطح

عایق کاران مینا دژ آماده لکه گیری ایزوگام در تهران وحومه حتی یک متر

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۸۵دفتر ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

لکه گیری ایزوگام در تهران
تعویض کف خواب به علت پوسیدگی

لکه گیری ایزوگام  

برای لکه گیری با ایزوگام ، مکان های که در پشت با دچار مشکل شداند روزنه ها و روزنهای که در آنا ایجاد شده است باید به دقت برسی وشناسائی شوند که این روزنها معمولا در گوشه  پشت بام  وجاهای که خیس شده تشکیل می شود و همچنین در زیر کلر ها  در صد این روزنه هابیشتر از بقیه جاها است این روزنهاو ترکیدگی هابرای پشت بام شما ایجاد مشکل ساز است

درنماد  ایجاد مشکل به مقدار لازم ایزوگام حرارت کارها ایزوگام را ترمیم میکنیم در ضمن باید راهای ابرو با همان ناودان که کف خواب فلزی دارند بر رسی شوند که براثر بخار داخل لوله پوسیده می شوند  حتمن تعویض شوند

لکه گیری ایزوگام در تمام مناطق تهران حتی یک متر با قیمت مناسب،حتی در روز های بارانی و تعطیل

قیمت لکه گیری ایزوگام 

قیمت هرمتر ایزوگام خام برای لکه ۳۵۰۰۰هزار تومان ،

هزینه نصب و ایاب ذهاب ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان 

در تمام نقاط تهران و حومه حتی روزهای تعطیل