Search for:
مشخصات ایزوگام

مشخصات فنی یک  بر روی لیبل ایزوگام       وزن هر رول ایزوگام    _+  ۴۲ کیلو گرم                     عرض هر رول ایزوگام ۱ متر  ، هرمتر ایزوگام ۴ کیلو و ۲۰۰ گرم                                طول هر رول ایزوگام  ۱۰ الی ۱۰٫۲۰متر وزن هر رول ایزوگام ۴۱تا ۴۲ کیلو گرم ,نوع قیر اصلاح شده APP,BPP,BoF,BBp

پس با این تو ضیحات ساده متوجه میشویم هر رول ایزوگام ۱۰ متر مربع میبا شد و برای اجرای ایزوگام شرکت های نصاب آن را طبق رول مصرفی محاسبه می شود

مشتریان عزیز بدانید ایزوگام نصب بر حسب رول مصرفی ویا (مترراژ محیط مورو نطر را به دست آورده ضربدر پانزده درصد کنیم ایزوگام مصرفی به دست می آید)

پخش و نصب بهترین ایزوگام
پخش بهترین برند های کشوری

پخش کننده انواع عایق های رطوبتی تک لایه ودو لایه

با وزن های ۴۰+_کیلو گرم

عرضه کننده انواع عایق های رطوبتی قیرو گونی ،به صورت خرده وعمده

اهداف:

۱) قیمت رقابتی

۲) کیفیت همیشه بزرگ ترین تبلیغ است

۳) کیفیت هزینه ،هزینه بار بلکه سرمایه است

۴) کیفیت رضایت مشتری ،بهترین اجرا را انجام میدهیم

باما تماس بکیرید

نوروزی ۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵ ۰۲۱۲۶۷۰۱۸۶۶

۰۲۱۲۲۳۱۹۵۱۴